Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

16.05.2023 15:44
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Žiaci 6. ročníka sa v rámci dejepisu zapojili do celoslovenskej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva. Cieľom súťaže bolo, aby si žiaci prehĺbili svoj záujem k národným dejinám, k významným historickým medzníkom a k ich prepojenosti na aktuálne témy v spoločnosti. Žiačka Liliana Korodiová zo VI.C vyhrala so svojou prácou 1. miesto v II. kategórii. Získala krásne umiestnenie.

Gratulujeme.

Fotogaléria k článku