Biologická olympiáda /2023/

15.05.2023 19:17
Zo školy

Autor : Michaela Kopeczová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

Biologické olympiády tohto školského roku pomaly končia a treba bilancovať. Naša škola opäť patrí medzi tie najaktívnejšie školy v našom okrese. Naši žiaci sa zapojili do šiestich olympiád z ôsmych. Napriek náročnosti – okrem vedomostí treba mať aj pozorovania, zbierky a prezentácie – majú naši žiaci stále záujem o tieto súťaže. A aj v tomto školskom roku sme dosiahli veľmi dobré výsledky. Tu je prehľad tých najúspešnejších: BIO C teoreticko – praktická časť: okresné kolo – 3.miesto Adam Hloušek VIII.B projektová časť: okresné kolo – 2.miesto Samuel Szabó VIII.B krajské kolo – 9.miesto (úspešný riešiteľ) Samuel Szabó VIII.B BIO D teoreticko-praktická časť: okresné kolo – 2.miesto Patrik Ríz VI.B Projektová časť: okresné kolo – 1.miesto Barbara Baboľová VII.A Všetkým ešte raz blahoželáme a tešíme sa na ďalšie úspechy v budúcom školskom roku.

Mgr.Vojtech Novodomský