IQ olympiáda

15.05.2023 15:01
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

V týždni od 13. do 21. apríla 2023 sa konalo online školské kolo celoslovenskej súťaže IQ olympiáda, do ktorého sa zapojilo 34 našich žiakov. Najlepšie výsledky dosiahli dievčatá Eva Psotová zo 7.A a Viktória Marčišinová z 8.A triedy, ktoré zároveň splnili podmienky na postup do regionálneho kola, ktoré sa uskutoční 18. mája 2023 na Rektoráte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Dievčatám srdečne blahoželáme a na regionálnom kole prajeme veľa úspechov, aby sa im podarilo postúpiť do celoslovenského kola.