Krajské kolo Chemickej olympiády

14.05.2023 10:47
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Vďaka krásnemu 2. miestu v okresnom kole Chemickej olympiády Linda Juhanová postúpila do krajského kola Chemickej olympiády, ktoré sa konalo dňa 27.4.2023 v Strednej zdravotníckej škole na Moyzesovej ulici v Košiciach. Aj keď to Linda na krajskom kole nemala ľahké, podala krásny výkon a stala sa úspešnou riešiteľkou krajského kola Chemickej olympiády.

K dosiahnutému výsledku srdečne blahoželáme!