Okresné kolo vo vybíjanej žiačok ZŠ

14.05.2023 10:47
Šport

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Dňa 10.5. sa žiačky zúčastnili OK vo vybíjanej žiačok ZŠ. Naše družstvo tvorili žiačky z tried: 7.A, 7.B a 7.C . Turnaja sa zúčastnilo 8 škôl. Hralo sa v 2 skupinách, kde každé družstvo odohralo 3 zápasy. Všetky zápasy sme v skupine prehrali.