Okresné kolo Matematickej olympiády žiakov 6. a 8. ročníka

09.05.2023 14:19
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Dňa 12.4.2023 sa piati žiaci zo 6.A a traja žiaci z 8.A zúčastnili okresného kola Matematickej olympiády, kde riešili a logicky zdôvodňovali náročnejšie matematické úlohy. Zo šiestakov dosiahli najlepšie výsledky dve žiačky, ktoré sú úspešnými riešiteľkami a zároveň získali pekné umiestnenie, a to Daniela Jacková, ktorá skončila na 5. mieste a Paulína Pastuchová, ktorá skončila na 7. mieste. Žiaci ôsmeho ročníka boli všetci úspešnými riešiteľmi a navyše získali veľmi pekné umiestnenie, a to Adrián Pastucha 2. miesto, Matej Matkobiš 9. miesto a Maximilián Staroň 17. miesto. Všetkým srdečne blahoželáme.

Mgr. Iveta Payerová, Mgr. Eva Gomolčáková