Návšteva planetária

03.05.2023 21:24
Zábava

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Dňa 28.4.2023 žiaci z 2.A a z 2.B navštívili planetárium v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach, kde počas odborného výkladu získali vedomosti o planétach, hviezdach, padajúcich kométach, dokonca aj čiernych dierach, ktorých sa nemusia báť. Žiaci si vypočuli, že ešte nie je vedecky dokázané, že mimozemšťania existujú, ako došlo „k pokusu spojenia sa s nimi“ a pod. Spomenutý bol i Maximilián Hell, ktorý vypočítal vzdialenosť Slnka od Zeme a tento údaj sa dodnes používa. Maximilián Hell bol astronóm, matematik, kňaz svetového významu a je rodákom zo Štiavnických Baní. Pani, ktorá žiakom prednášala, im na nočnej oblohe ukázala aj súhvezdia a spomenula pavedu astrológiu, ktorej zverokruh súvisí s Ptolemaiom. A ešte malý dodatok: Padajúce hviezdy sa najlepšie pozorujú od 11. augusta až do 20. augusta. Najtmavším miestom na Slovensku je Národný park Poloniny, kde sa dá pozorovať nočná obloha bez svetelného smogu. Vďaka za múdrosť a odbornosť, ktorá rozšírila vedomosti žiakov.