English Star 2023

03.05.2023 21:19
Zo školy

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožní žiakom zábavnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne uznanie. Učiteľom zasa umožňuje vyhľadávať talentovaných a jazykovo nadaných žiakov. Na našej škole  sa do tejto súťaže zapojili žiaci 2. - 8. ročníka. Mali možnosť overiť si úroveň svojich jazykových schopností a zručností, otestovali si čítanie a písanie s porozumením, či rozsah svojej slovnej zásoby. Súťaž zastrešovala p. uč. Tomová v spolupráci s p. uč. Vlčkovou, Dávidovou a Maščákovou.

Fotogaléria k článku