DEŇ ZEME NA NAŠEJ ŠKOLE /2023/

28.04.2023 16:18
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

V pondelok 24.4 2023 si žiaci našej školy pripomenuli Deň Zeme viacerými aktivitami s environmentálnou tematikou. Pre žiakov si pripravili pracovníci ochrany životného prostredia Cerova vrchovina stanovištia : Biodiverzita stromu, Život sysľa pasienkového, Zo života lesa, Zvuky zvierat, Ekologická stopa, Interaktívne hry. V tento deň sa slávnostne otváralo dažďové jazierko, ktoré bude skrášľovať školský dvor a zadržiavať prebytočnú dažďovú vodu. Žiaci čistili areál školy, kvetinové záhony, zbierali odpadky a presádzali kvety. Tvorivými modelmi, ktoré si sami žiaci pripravili z recyklovateľného odpadového materiálu sa zúčastnili módnej prehliadky v telocvični.