Zdravá výživa

19.04.2023 23:22
Zo školy

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

V rámci spolupráce s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, odbor Podpory zdravia,

naši žiaci 1. stupňa absolvovali vzdelávanie na tému "Zdravie, výživa a životný štýl".

Žiaci sa dozvedeli o tom: 


- čo patrí do zdravého životného štýlu (zdravá výživa, pohyb, správne hygienické návyky, psychická pohoda, zdravé životné prostredie...) 

- čo tvorí potravinovú pyramídu

- prečo sú bielkoviny, tuky, cukry, vitamíny, minerálne látky dôležité

- na čo slúži pitný režim

- čo to je výživový režim


Všetky zvedavé otázky našich žiakov boli odborne a predovšetkým vekuprimerane zodpovedané.

Ďakujeme. Fotogaléria k článku