Mozog

19.04.2023 22:37
Zo školy

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

PhDr. Monika Fabianová pre našich žiakov 1. stupňa pripravila zaujímavú prednášku na tému "Mozog". 

Žiaci získali množstvo zaujímavých informácií o tom, že mozog váži 1,4 kg, že ho tvorí 80 - 100 miliárd buniek zvaných neurónov, že  78 % mozgu tvorí voda,

že bez kyslíka vydržíme len 4 minúty a že je to náš najdôležitejší a najzložitejší orgán.

Žiaci sa tiež dozvedeli o poruchách mozgu ako je alzheimerova choroba, cievna mozgova príhoda, depresie, autizmus, epilepsia, migréna, či poruchy spánku, alebo poruchy učenia.

Zaujala ich informácia o ľavej a pravej mozgovej hemisfére.

Ľavá hemisféra je podľa jeho teórie zameraná viac na abstraktné a analytické myslenie, výpočty a jazykové schopnosti,

zatiaľ čo pravá by mala byť dôležitejšia pre vnímanie trojrozmerného priestoru a komplexných zvukov, k akým patrí napríklad hudba.

Ďakujeme za výbornú prednášku, ktorá opäť rozšírila a obohatila vedomosti našich žiakov na 1. stupni.