Okresné kolo Geografickej olympiády

14.04.2023 14:59
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Dňa 31.3.2023 sa žiaci II. stupňa zúčastnili okresného kola Geografickej olympiády. Školu reprezentovalo 9 žiakov (víťazov školského kola v kategórii G, F, E). Súťažné úlohy pozostávali z teoretickej aj praktickej časti (práca s atlasom), z informácií o miestnej krajine a z monotematickej časti.

Úspešní riešitelia z OK:

Lea Dubovská 7.A – 7. miesto

Šimon Kužma 7.C – 10. miesto