Polnočné čítanie

27.05.2019 09:06
Šport

Autor : Patrícia Gabrišová, ZŠ A. Bagara Trenčianske Teplice

Späť na úvod

Polnočné čítanie (24. 5. 2019) v rámci projektu My je viac ako ja  sa stretlo s nečakaným úspechom. 16 aktívnych žiakov a žiačok v sprievode učiteliek Križanovej, Janákovej, Janišovej, Gabrišovej, vedúcej Centra voľného času Mercellovej za pomoci pani Holej sa rozhodlo zasvätiť piatkový večer literatúre. A ze to nebol premárnený čas dokazuje fotodokumentácia a bohatý, pestrý program. Kniha Trinásťroční od Zuzany Štelbaskej poskytla veľa podnetov na premýšľanie a diskusiu nielen pre tínedžerov, ale aj pre dospelých. Uvažovali sme o podstate priateľstva a rodiny, o tom, ako nás závislosti môžu obmedzovať, ale aj o tom, v akej realite možno budeme žiť o pár desaťročí. Súčasťou večera tiež bola tvorivá činnosť - maľovanie Stromu dôvery (p. Janišová), príprava rozhlasovej relácie, posteru a článku. Žiaci sa do práce pustili aj napriek pokročilej hodine s chuťou a vznikli naozaj skvelé práce. Navyše sme sa mali možnosť lepšie spoznať aj mimo vyučovania a zažiť veľa zábavy, o čom svedčili aj posledné aktivity.

Nechýbalo občerstvenie, dobrá nálada a "nočná" prehliadka školy.

Ale to najdôležitejšie na koniec - výsledkom tohto príjemného podujatia je schránka dôvery. Je nainštalovaná v suteréne ZŠ vedľa učebne výtvarnej výchovy a slúži na to, aby sa žiaci mohli zdieľať so svojimi problémami, ktoré práve prežívajú, doma, či v škole. Môže sa s nimi zveriť prakticky každý (aj anonymne), a to aj v mene kamaráta, ktorý sa trápi.Problémy posúdi výchovný poradca školy a pokúsi sa nájsť adekvátne riešenie v ťažkej situácii. (Prosím, nešíriť klamlivé alebo nepodložené informácie, banality - schránka má plniť svoj účel a pomôcť tým, ktorí to potrebujú !)

A čo hovoria na Polnočné čítanie naši žiaci?