Starší mladším

13.04.2023 16:49
Zo školy

Autor : Ivana Matúšková, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

Marec – mesiac knihy sa v našej škole tradične pripomína všakovakými aktivitami a rozvojom čitateľskej gramotnosti. Žiačky 8.A triedy si pri tejto príležitosti pripravili čítanie pre ich najmenších spolužiakov, prvákov. V triedach 1.A a 1.B prečítali žiakom príbehy s environmentálnou tematikou o víle Jazmínke a škriatkovi Vendelínovi. Naši najmenší sa aj niečomu priučili. Žiakom sa čítanie veľmi páčilo, boli sústredení a zároveň si na poslednej hodine aj oddýchli a nakreslili veľmi pekné obrázky k textu, ktorý počúvali. Staršie žiačky si vyskúšali rolu učiteľa a trpezlivo odpovedali na otázky mladších spolužiakov.