O testovaní 9...

13.04.2023 11:10
Zo školy

Autor : Mirka Tuchyňová, ZŠ Duklianska ul., Bánovce nad Bebravou

Späť na úvod

Poď sa so mnou vrátiť do minulosti...

Je 22. 3. 2023. Nervózny vchádzaš do školy. Pomaly kráčaš na tretie poschodie a hľadáš dvere s tvojim nápisom. Čaká ťa najdôležitejšia skúška v tvojom živote, ktorá rozhodne o tvojej budúcnosti.

Samozrejme, že si robím srandu. Stresy sme mali všetci, povedala by som, že až zbytočne priveľké. Hoci nám testovanie 9 môže pomôcť pri prijímacích pohovoroch na naše vysnívané stredné školy, no po nich už pre nás nebude predstavovať žiadnu starosť. Týmto testovaním prechádzajú žiaci deviateho ročníka už od roku 2003. Testovanie má za úlohu zmerať schopnosti a vedomosti deviatakov z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Slúži aj ako podnet na prijímacie skúšky na stredné školy. Počúvame o ňom pomaly už od piateho ročníka, a stresujeme z chýb, no dôležité je povedať, že očakávané výsledky sú 50-60%!

9. C sa ale zadarilo! Priemer z oboch predmetov sa podľa neoficiálnych výsledkov pohyboval okolo 85%! Dokonca sme mali v triede aj šikovnú Natáliu Mikundovú, ktorej sa podľa neoficiálnych výsledkov podarilo z matematiky získať až 100%!

ROZHOVOR S NATÁLKOU (9. C)

MT: Pripravovala si sa na Testovanie 9?

NM: Áno, chodila som na doučovanie z oboch predmetov, na matiku cca 2 roky a na slovinu asi tak rok.

MT: Bola si pred testovaním v strese?

NM: Extrémne.

MT: Bol podľa teba ťažší test zo slovenčiny alebo matematiky? Čo sa ti na nich páčilo a čo nie?

NM: Pre mňa bola ťažšia slovenčina. Na matike sa mi páčilo, že niektoré úlohy boli ľahšie, a mala som viacej času na vyriešenie a rozmýšľanie nad tými ťažšími, ale nepáčilo sa mi formulovanie niektorých zadaní. Na slovenčine sa mi páčila gramatická časť testu a nepáčil sa mi text o odpade.

MT: Text o odpade bol problém pre viacerých z nás... Nakoniec si ale aj napriek stresu napísala testovanie parádne! Čo by si odkázala mladším žiakom, ktorých čaká T9?

NM: Síce teraz to testovanie 9 vyzerá veľmi ťažko a dôležito, tak sa im svet nezrúti, ak to nenapíšu na nejaké vysoké percento. Testovanie 9 je iba jedna z možností, ako si uľahčiť prijímačky na strednú, a je to len jedna z veľa vecí, na ktoré sa SŠ pozerajú.

Ďakujem Natálke za rozhovor, a vám, milí budúci deviataci, prajem veľa šťastia pri testovaní 9! Hlavne ale nestresujte :)