Deň arteterapie

31.03.2023 14:24
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Arteterapia je terapia, ktorá kombinuje umenie a psychológiu s využitím kreatívneho procesu, umeleckých techník na podporu jedincov pri rozvíjaní sebauvedomovania, emócií a riešenie nezvládnutých konfliktov alebo traumy. Využíva sa aj pri rozvíjaní sociálnych zručností, môže pomôcť jedincom preskúmať ich emócie, zlepšiť sebavedomie, zmierniť stres a znížiť úzkosť či depresiu. Priame výhody arteterapie nemusia byť okamžite viditeľné, ale časom môžu:

- znížiť pocity stresu, úzkosti a depresie,

- pomôcť vyrovnať sa s pocitmi spojenými s chorobami a traumami,

- zlepšiť komunikačné schopnosti, - pozdvihnúť sebaúctu, sebavedomie,

- vidieť problémy z iného uhla pohľadu, - zlepšiť zručnosti pri riešení problémov.

Existuje množstvo arteterapeutických aktivít. Na našej škole sme si vyskúšali počas mesiaca marec niekoľko z nich. V jednotlivých triedach 2. stupňa sme sa im venovali spolu s našou školskou špeciálnou pedagogičkou.

Fotogaléria k článku