Deň učiteľov

30.03.2023 14:57
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Žiaci našej školy v rámci školského parlamentu vytvorili krásne, originálne básničky a vyrobili aj kvietky. Tie potom pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdali svojim pani učiteľkám a pánom učiteľom, čím im vyčarili úsmev na tvári a vyjadrili tak vďaku za ich prácu.