Veľkonočná tvorivá dielňa (2023)

29.03.2023 18:41
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

v ŠKD na ZŠ P. Pavla Dobšinského v Rimavskej Sobote Veľká noc sa blíži….. S príchodom jari sa konalo ďalšie tvorivé popoludnie na ZŠ P. Dobšinského s pani vychovávateľkou Norikou. Stretnutie sa konalo dňa 23.03.2023 v školskej jedálni. To, že tvorenie s Norikou je zábava, potvrdila aj vysoká účasť detí, rodičov a starých rodičov. Všetci s radosťou očakávali, čo tento krát Norika Vilhanová vymyslela. Jedáleň bola vyzdobená veľkonočnými dekoráciami a inšpiratívnymi obrázkami na plátne. Pre každého účastníka bolo pripravené plátno, servítky rôznych motívov a iné pomôcky. Norika všetkým vysvetlila postup ako si obrázok vyrobiť servítkovou technikou. Všetci pracovali s radosťou a zanietením. Výsledkom práce boli krásne obrázky, ktoré môžu zdobiť každú domácnosť, alebo ich môžete s láskou podarovať. Už teraz sa tešíme na ďalšiu akciu !!! Veselú Veľkú noc, tvoriví priatelia!


Za rodičov Mária Mitterová