Dobšinského rozprávkový svet /22. ročník/

30.03.2023 17:56
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

Dňa 29. marca 2023 sa v priestoroch Pamätnej izby Pavla Dobšinského uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Dobšinského rozprávkový svet. Do tvorby komiksov na motívy ľudových rozprávok - Černokňažník, Zlatí bratkovia, Dlhý, Široký Bystrozraký - sa okrem žiakov základných škôl nášho regiónu, ale aj autori z ďalekého Vranova nad Topľou. Sme radi, že ľudové rozprávky – vzácne dedičstvo našich predkov – každý rok oslovia deti, ktoré i vďaka svojim pedagógom vytvoria krásne práce. Práce vyhodnotila členka odbornej poroty Mgr. Daniela Páneková spolu so svojím kolegom Mgr. Marekom Galambom zo ZUŠ v Rimavskej Sobote, ktorým patrí taktiež veľké poďakovanie.

Do súťaže sa /v kategóriách I.- III./ v tomto ročníku zapojili žiaci týchto 7 škôl:

Základná škola Š. M. Daxnera, Rimavská Sobota

Základná škola P.K. Hostinského, Rimavská Sobota

Základná škola J. F. Rimavského, Hnúšťa

Základná škola Pavla Dobšinského, Rimavská Sobota

Základná škola s materskou školou Sama Vozára, Hrachovo

SZŠ – Magán alapiskola, Rimavská Sobota

Základná škola, Vranov nad Topľou

Odborná porota vyberala spomedzi 78 prác a rozhodla nasledovne:

I. kategória:

1. miesto: Nikolas VRANÍK, ZŠ Sídlisko II, Vranov nad Topľou

2. miesto: Annabell ZSÓRIOVÁ, ZŠ Pavla Dobšinského, Rimavská Sobota

2. miesto: Tereza KADÁŠOVÁ, SZŠ – Magán alapiskola, Rimavská Sobota

3. miesto: Juraj RADINA, ZŠ Pavla Dobšinského, Rimavská Sobota

3. miesto: Petra ŠKRABÁKOVÁ, ZŠ Pavla Dobšinského, Rimavská Sobota

Čestné uznanie: Michal JESENAI, ZŠ Š.M. Daxnera, Rimavská Sobota

Tereza SLANINOVÁ, ZŠ Pavla Dobšinského, Rimavská Sobota

II. kategória: 1. miesto: Hana PAČESOVÁ, ZŠ J. F. Rimavského, Hnúšťa

1. miesto: Juliana BOBÁĽOVÁ, ZŠ Pavla Dobšinského, Rimavská Sobota

2. miesto: Vladimíra ČUVAJOVÁ, ZŠ J. F. Rimavského, Hnúšťa

2. miesto: Zoja MAŇOVSKÁ, ZŠ Pavla Dobšinského, Rimavská Sobota

3. miesto: Ema BOTTOVÁ, SZŠ – Magán alapiskola, Rimavská Sobota

Čestné uznanie: Simona CHOVANOVÁ, ZŠ J. F. Rimavského, Hnúšťa

Maxim Daniel VARGA, ZŠ Pavla Dobšinského, Rimavská Sobota

III. kategória: 1. miesto: Simona MAŤAŠOVÁ, ZŠ Sídlisko II, Vranov nad Topľou

2. miesto: Mia Berta MŰLLEROVÁ, Daniela VRÁBEĽOVÁ, ZŠ s MŠ Sama Vozára, Hrachovo

3. miesto: Ema BÁLINTOVÁ, Katarína KEDEROVÁ, ZŠ s MŠ Sama Vozára, Hrachovo

Čestné uznanie: Natália RESUTÍKOVÁ, ZŠ Š.M. Daxnera, Rimavská Sobota

Matej PSOTKA, ZŠ P.K. Hostinského, Rimavská Sobota

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme a tešíme sa na stretnutie v 23. ročníku!

Mgr. Diana Murínová