22. marec - Svetový deň vody (2023)

24.03.2023 16:34
Zo školy

Autor : Karolína Hroncová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

Človek sa s vodou stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života. Voda nás sprevádza počas celého života, hoci si to ani neuvedomujeme. Považujeme ju za samozrejmosť a spravidla jej nevenujeme veľkú pozornosť. Bez pochýb je voda najdôležitejšou zlúčeninou na zemskom povrchu. Pokrýva 70% povrchu, dávajúc planéte nádhernú modrú farbu, ktorú vidíme na fotografiách z vesmíru. Voda je najdôležitejšia kvapalina. Je všade, aj v našom tele. Voda je nepostrádateľnou pre všetky formy života, aké sa kedy vyvinuli na Zemi. Všetko živé potrebuje vodu – ľudia, zvieratá i rastliny. Asi 2/3 nášho tela tvorí voda. Každý deň jej potrebujeme viac ako 2 litre. Voda má byť súčasťou potravy. Voda je dôležitejšia ako jedlo, väčšina ľudí môže prežiť 50 – 60 dní bez jedla, ale bez vody len 5 – 10 dní. Myšlienka tohto medzinárodného dňa siaha až do roku 1992, roku, v ktorom sa konala Konferencia Organizácie Spojených národov o životnom prostredí a rozvoji v Rio de Janeiro. V tom istom roku Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov prijalo rezolúciu , podľa ktorej bol 22. marec každého roka vyhlásený za Svetový deň vody, ktorý sa má oslavovať od roku 1993. Svetový deň vody oslavuje vodu a zvyšuje povedomie o 2,2 miliardách ľudí, ktorí žijú bez prístupu k bezpečnej vode. Ide o prijatie opatrení na riešenie globálnej vodnej krízy. Hlavným zameraním Svetového dňa vody je podpora dosiahnutia cieľa udržateľného rozvoja 6: voda a sanitácia pre všetkých do roku 2030. Kampaň Svetového dňa vody 2023 sa spustila 10. januára 2023. Tento rok sa OSN zameriava na urýchlenie zmien na vyriešenie krízy v oblasti vody a hygieny. Globálna kampaň má názov “Be the change” (“Buď zmenou”) . Tento Svetový deň vody je o urýchlení zmien s cieľom vyriešiť krízu vody a hygieny. A pretože voda ovplyvňuje nás všetkých, potrebujeme, aby každý konal. To znamená vás! Vy a vaša rodina, škola a komunita môžete zmeniť spôsob, akým používate, konzumujete a hospodárite s vodou vo svojom živote. Na našej škole sa téma VODY prelínala 23.3. vyučovacími hodinami celý deň. Žiaci si pripravili prezentácie a zábavné úlohy na tému: „Ponorme sa do vodných tajomstiev“, kde si zábavnými aktivitami (dramatizácia, súťažné úlohy, výtvarné aktivity, tajničky, hádanky, obrázkové čítanie, pokusy s vodou, matematické úlohy,…) priblížili význam vody pre živú prírodu. Aktivitami upozornili na potrebu ochrany a šetrenia vody.


Autor textu: Koordinátorka environmentálnej výchovy Mgr. Elena Sakálová