Slávnosť básničiek (2023)

23.03.2023 18:01
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

Žiaci 1. roč. si dnes urobili Slávnosť básničiek vo svojich triedach. Okrem toho, že si už vyše mesiaca pripravovali básničky na recitáciu, aby ich odprezentovali, čo najlepšie, prišli aj slávnostne naladení, oblečení. Stali sa nielen recitátormi ale aj vzornými poslucháčmi nad ktorými dohliadalo oko a ucho ich triednej pani učiteľky a pani zástupkyni 1. stupňa ZŠ. Žiaci sami počuli ako sa niekomu darilo lepšie, niekomu ťažšie, takže tí najlepší boli špeciálne odmenení. No každému sa ušla aj sladká odmena. Dúfame, že sa žiakom do budúcna bude v recitácii dariť čím ďalej, tým viac a že raz, aspoň z niekoho bude šikovný recitátor, ktorý bude reprezentovať našu školu.