Marec – mesiac knihy

22.03.2023 19:08
Zo školy

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Dňa 16.3.2023 sa v triedach 3.A, 3.B a 3.C na 4., 5. a 6. vyučovacej hodine uskutočnila aktivita venovaná mesiacu knihy. V prezentácií sa žiaci dozvedeli, prečo je mesiac marec venovaný knihám, odkedy sa oslavuje, kto bol Matej Hrebenda... So žiakmi sme diskutovali o tom, prečo je dôležité čítať. V triede sme si urobili malú výstavku z obľúbených kníh. Po prezentácii nasledoval vedomostný kvíz, v ktorom žiaci ukázali svoje znalosti z čítania osvojené v treťom ročníku. Znalosti a aktivita žiakov bola na záver odmenená sladkou odmenou.

Fotogaléria k článku