Deň otvorených dverí

20.03.2023 15:04
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Naša škola sa po vynútenej prestávke vrátila k tradícii. Sme radi, že sa 15. marca 2023 v našej škole mohol uskutočniť Deň otvorených dverí. Všetci, ktorí školu navštívili, si prehliadkou mohli urobiť predstavu, čo všetko naša škola poskytuje okrem výchovy a vzdelávania žiakov. A nebolo toho málo. Videá, prezentácie a vystúpenia žiakov, pokusy, nevšedné vyučovanie plné zábavy a logických hier, prehliadka zrekonštruovanej telocvične sa prelínalo vynovenými priestormi školy.

Ďakujeme všetkým tým, ktorí pripravili a zúčastnili sa Dňa otvorených dverí na našej škole.