Hodina LITERATÚRY v školskej knižnici /V.A/

17.03.2023 18:08
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

„Kniha je základom poznania, učiteľkou vekov, vládcom kráľovstva ducha.“

Mesiac marec už roky spájame s KNIHOU – najväčším priateľom človeka. To, že marec je mesiacom kníh si pripomenuli aj žiaci V.A triedy.

Hodinu literatúry strávili v školskej knižnici, kde čítali rozprávky od Pavla E. Dobšinského. Žiaci vypracovali PL s rôznymi úlohami, zameranými na rozvoj čitateľskej gramotnosti.

Od nepamäti patrí KNIHA medzi neodmysliteľných spoločníkov všetkých ľudí.