Okresné kolo umeleckého prednesu HVIEZDOSLAVOV KUBÍN (2023)

17.03.2023 17:24
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

17. marca 2023 sa v CVČ RELAX v Rimavskej Sobote uskutočnilo okresné kolo 69. ročníka postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2023.

Súťaže sa zúčastnilo 55 recitátorov zo ZŠ.

Našu školu reprezentovali: Amy Ľaudárová, II.A Dominika Kántorová, IV.C Filip Lehocký, V.A Simona Kantorová, V.B Tom Noah Herwing, VII.B

Ocenenie získali: Dominika Kántorová, 2. miesto, I. kategória, próza

                           Filip Lehocký, 2. miesto, II. kategória, poézia

                          Simona Kantorová, 2. miesto, II. kategória, próza

Dominika, Filip a Simonka postupujú do regionálneho kola, kde im budeme držať palce! Všetkým súťažiacim patrí veľká pochvala za ich usilovnú prípravu a odvahu vystúpiť pred publikum. Rovnako ďakujeme vyučujúcim, ktoré venovali svoj čas príprave recitátorov.