Rímska republika

14.03.2023 14:31
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Žiaci 6. ročníka si na hodinách dejepisu priblížili život obyvateľstva v Rímskej republike. Oboznámili sa s činnosťou senátorov, konzulov, či tribúna ľudu. Vcítili sa tak do činností ľudí v senáte a uvedomili si, ako postupne vznikalo štátne zriadenie - republika, ktoré existuje dodnes.

Úlohou žiakov bolo v krátkej scénke predstaviť čo najvýstižnejšie dané obdobie, pričom na téme a scenári sa mali dohodnúť spolu ako jeden triedny kolektív. Rovnako bolo potrebné, aby si vytvorili kulisy, vhodné oblečenie na stvárnenie doby. Zábavnou formou si tak prehĺbili a upevnili svoje nadobudnuté vedomosti.

Fotogaléria k článku