Digitálny krúžok

28.03.2023 20:03
Zo školy

Autor : Alžbeta Bukovčanová, ZŠ s MŠ J. S. Neresnického, Dobrá Niva

Späť na úvod

    V tomto školskom roku sa v ponuke CVČ Slávik objavil aj nový krúžok. Už jeho názov, Digitálny krúžok, napovedá, že žiaci pracujú s rôznymi digitálnymi zdrojmi. Počas hodín objavujú Canvu, Wordart, Photocollage, Komiksy, Padlet a iné. V týchto zdrojoch vytvárajú rozličné výstupy. Učitelia, žiaci ale i rodičia ich môžu vidieť na webovej stránke školy, alebo v triedach. Pretože sú to práve žiaci tohto krúžku, ktorí vytvárajú plagáty na rôzne školské aktivity. Vo fotogalérii môžete vidieť ukážku niektorých z ich prác.


Pripravila Mgr. M. Kružliaková

Fotogaléria k článku