EXKURZIA V KOSITE

05.03.2023 06:52
Zábava

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Žiaci 4.C sa zúčastnili exkurzie v Kosite. Prezreli si areál firmy KOSIT, linku na triedenie papiera, plastov a odškvarovňu. Vstúpili aj do kabíny žeriavnika, kde mali možnosť vidieť prenášanie odpadu do 25 metrov hlbokej jamy, v ktorej sa spaľuje. Vzniká tak teplo, ktorým sa vykuruje asi 4000 bytov. V Centre environmentálnej výchovy (CEV) žiaci získali aj nové vedomosti, napr.: 

- prvý plast vynašiel Leonardo da Vinci,

- ako správne triediť bio odpad,

- sklo možno recyklovať neustále,

- jeden Slovák vyprodukuje až 450 kg odpadu za rok

Na záver si svoje vedomosti o triedení odpadu overili pri spoločenskej hre.

Fotogaléria k článku