Svetový deň prvej pomoci

05.03.2023 06:31
Zo školy

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Opäť sme v našej škole privítali pracovníčku z RÚVZ, s ktorou žiaci celého prvého stupňa absolvovali ďalšiu zo sérii prednášok z oblasti zdravia, konkrétne na tému „Prvá pomoc“. Naučili sme sa dôležité kroky poskytovania prvej pomoci v rôznych životných situáciách, ktoré sa nám môžu prihodiť či už v škole, doma, ale najmä vo vonkajšom prostredí pri hre, v lese a podobne. Pripomenuli sme si dôležité telefónne čísla na záchranné zložky a nechýbali ani praktické ukážky, ktoré sa žiakom veľmi páčili. Realizácia aktivít spočívala vo využití rôznych edukačno-intervenčných prístupov, výučbových pomôcok a edičných materiálov.

Fotogaléria k článku