HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2023 - školské kolo

01.03.2023 09:43
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

Literárna súťaž Hviezdoslavov Kubín má u nás už dlhoročnú tradíciu a vysokú úroveň. Táto celoslovenská súťaž je pomenovaná podľa významného básnika Pavla Országha Hviezdoslava. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. Dňa 22.2.2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo umeleckého prednesu Hviezdoslavov Kubín. Žiaci nám pripravili naozaj nevšedný zážitok a pôžitok z krásneho umeleckého slova. Súťažilo sa v troch kategóriách – poézia a próza. Prednesy boli pôsobivé, presvedčivé a originálne.

Celkový počet recitátorov bol 45 z toho: I. kat.: poézia – 23, próza – 15 II. kat.: poézia – 2, próza – 3 III. kat. poézia – 0, próza – 2

O najlepších recitátoroch rozhodli nasledujúce poroty: I. kat. – próza: Mgr. Gabriela Szabová. Mgr. Jana Revúcka, Mgr. Gabriela Kalmárová I. kat. – poézia: Mgr. Ľubomíra Morongová, Mgr. Andrea Pazourková, Mgr. Erika Slabejová II. a III. kat.: Mgr. Mgr. Diana Murínová a Mgr. Tatiana Hrivnáková

VYHODNOTENIE I. kategória: /2. – 4. ročník/ Poézia: 1.miesto: Amy Ľaudárová /II.A/ - postupuje na OK 2. miesto: Lia Szabóová /III.C/ 3. Terezka Slaninová /II.C/

Próza: 1. miesto: Dominika Kántorová /IV.C/ - postupuje na OK 2. miesto: Richard Radina /III.A/ Tibor Végh /III.C/ 3. miesto: Lenka Beňušová /II.B/ Lenka Majanová /III.A/

II. kategória: /5. – 6. ročník/ Poézia: 1. miesto: Filip Lehocký /V.A/ - postupuje na OK 2. miesto: Nina Lámerová /VI.B/

Próza: 1. miesto: Simona Kantorová /V.B/ - postupuje na OK 2. miesto: Sofia Ella Kudlíková /V.B/ 3. miesto: Rastislav Brezňák /V.A/

III. kategória: /7. – 9. ročník/ Próza: 1. miesto: Tom Noah Herwing /VII.B/ - postupuje na OK 2. miesto: Vanessa Výbochová /VIII.A/

Na okresné kolo postupujú žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste. Postupujúcim žiakom gratulujeme a prajeme veľa síl do prípravy na ďalšie kolo! Všetkým ostatným ďakujeme za účasť a prajeme neutíchajúci záujem o literatúru.