Zločin na škole

24.02.2023 13:02
Zo školy

Autor : Sofia Rybanská, ZŠ s MŠ Centrum I, Dubnica nad Váhom

Späť na úvod

V škole sme mali nezvyčajný deň. Bol piatok a k nám do triedy 7.B prišiel mestský policajt z Dubnice nad Váhom, ktorý nám porozprával o agresivite u mladistvých na školách. Všetkých nás to veľmi zaujalo, lebo téma je pre nás aktuálna.

Denne sa stretávame s agresiou. Je to útočné správanie.

Agresívne môže byť už aj malé dieťa, keď plače. Dieťa môže byť agresívne, keď mu niekto niečo zoberie, napríklad hračku v pieskovisku.


Čo by sme mali vedieť o šikanovaní

Šikanovanie je, keď agresívny typ človeka robí zle ľuďom, ktorí sa nevedia brániť.

Za šikanovanie sa nepokladá, keď sa ti kamarátka posmieva a ty jej dáš facku.

Za šikanu u nás môžu pykať aj osoby, keď dosiahnu 15 rokoch a keď to ľudia robia úmyselne. Už mladiství, ktorý sú v rozmedzí 14 až 18 rokov, sú zodpovední za spáchaný trestný čin, aj keď ide o šikanu.


Zločin a prečin či priestupok

Zaujímavé je, že i dvanásťroční, keď niekoho zavraždia, idú do nápravného ústavu, teda do polepšovne, alebo dostanú polovicu väzby, znížia trest z 10 rokov na 5.

Za brutálnu vraždu nie je doživotie na Slovensku ani elektrické kreslo, ale 15 rokov väzenia.

Aj nedbanlivosť je pokladaná za formu zavinenia a podľa veku je patrične potrestaná.
Existuje prečin, za čo nemusíme byť stíhaní, a zločin, za čo v každom prípade budete stíhaní. Keď niečo ukradnete alebo zničíte v hodnote do 266 eur, je to prečin, hodnotí sa ako priestupok.

Ak je hodnota vyššia, nad 266 eur, je to už zločin, teda závažný trestný čin, o ktorej existuje vyšetrovací záznam u polície na meno páchateľa. A ten sa už nikdy nezmaže.

Policajt nám pripomenul, že nielen dospelí sú trestne stíhaní. Mali by sme na to pamätať!