Rodošto

21.02.2023 21:55
Šport

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod


Žiaci 3. B a 4. B navštívili múzeum Rodošto, nachádzajúce sa na Hrnčiarskej ulici v Košiciach, v blízkosti Miklušovej väznice a Kalvínskeho kostola.

Spolu s najväčšou baštou na Slovensku – Katovou baštou, tvoria jednu expozíciu, prevádzkovanú Východoslovenským múzeom.

Okrem stredovekého mestského opevnenia sa tu nachádza významný Pamätný dom Františka II. Rákocziho, sprístupnený od roku 1991.

Dom predstavuje repliku exilového domu z tureckého mestečka Tekirdağ, maď. Rodošto.

V ňom býval vodca posledného uhorského stavovského povstania František II. Rákoczi.

Expozícia približuje samotnú osobu kniežaťa Františka II. Rákocziho, jeho život vo vyhnanstve a slávnostný pohreb v Košiciach.

Žiaci si mali možnosť v Pamätnom dome prezrieť aj sériu dobových fotografií z výstavby repliky orientálneho domu.

Celá expozícia predstavuje prostredie, v ktorom žil Rákoczi a jeho druhovia svoj exilový život v tureckom mestečku Rodošto. 

Dominantou pamätného domu je veľká jedálenská miestnosť inšpirovaná orientom, ktorej viaceré súčasti údajne vytvoril aj dekoroval vlastnoručne sám Rákoczi.

Expozícia je ďalej doplnená dobovými zbraňami z 18. storočia, rytinami, výtvarnými dielami, ktoré zobrazujú rodinné portréty Rákocziovcov a akvarely z Turecka.

Nájdeme tu aj ukážky povstaleckého mincovníctva a medailérstva, turecký dobový nábytok, predmety z osobného vlastníctva Rákocziho.

Sprievodné slovo výkladu bolo prispôsobené vedomostiam žiakov 1. stupňa.

Výklad nadväzoval na učivo 4. ročníka o rakúsko-uhorskej panovníčke Márii Terézii, o ktorej sa žiaci učili.  

Získali množstvo nových informácií o osobnosti Františka II. Rákocziho, o ktorom sa budú učiť na II. stupni. 

Fotogaléria k článku