2a Školské aktivity

21.02.2023 19:44
Zo školy

Autor : Ľuboslav Jablonský, ZŠ Málinec

Späť na úvod

ZIMNÉ KORČUĽOVANIE

    Nový rok 2022 sme začali zimou ako sa patrí, ale (ako to už, bohužiaľ, v posledných rokoch býva) netrvala dlho. Krátke obdobie mrazov sa podarilo využiť aspoň na čiastočné premenenie plochy školského ihriska na ľadovú plochu, ktorú sme pripravovali pre deti spolu s pánom školníkom. Po týždni bolo síce po ľade, ale v období obmedzovania športového života kvôli COVIDU sme zmenu radi privítali.

                                                                                                                                                                                                  Ľ.J.

MOBILNÉ PLANETÁRIUM A CHEMICKÉ LABORATÓRIUM

    Naša základná škola nám okrem výučby ponúka aj rôzne náučné aktivity. Aj tento rok sme sa mohli zúčastniť hneď niekoľkých. Prvé spomeniem mobilné planetárium. Čakalo na nás v telocvični, v tvare veľkej kopuly. Prichádzali sme po dve triedy. Chvíľu sme čakali, kým sa planetárium pripravilo a vošli sme dovnútra. Bolo tam veľa miesta, tak sme si mohli všetci posadať alebo ľahnúť na zem. Po usadení sa začalo z videoprojektora premietať zaujímavé video so zvukom. Bolo o vesmíre a trvalo minimálne hodinu. Planéty sa vznášali všade okolo nás vo forme 3D. Naučili sme sa nové a zaujímavé poznatky, ktoré by nám nikdy bežne nenapadli. Po skončení sme sa všetci vrátili do tried. Boli sme nadšení!

    O nejaký čas neskôr nám škola predstavila ďalšiu akciu, ktorou bolo chemické laboratórium v praxi. Znovu to bolo v telocvični, kde nás čakal dlhý stôl plný chemických pomôcok. V bezpečnej vzdialenosti boli pre nás, žiakov, prichystané dva rady lavičiek. Za stolom stála milá pani, ktorá nám prišla ukázať rôznorodé pokusy. Boli tam pokusy ako sfúknutie sviečky zvukom, prepichovanie balónov napustených vodou, trhanie špagátom, hlavolam z dlhých klincov a rôzne finty s magnetmi, zvukom a gravitáciou. Zo všetkého najviac nás zaujal pokus s horiacou rukou. Naše zapájanie do týchto pokusov nás bavilo najviac.

    Chceme poďakovať našej škole, všetkým učiteľom a ostatným, ktorí nám umožnili a zorganizovali takéto úžasné projekty. Už teraz sa tešíme na ďalšie. ĎAKUJEME!

                                                                                                                                                                                                Oliver Vidiečan

DOPRAVNÉ IHRISKO

     Dňa 20.6.2022 sme nastúpili do minibusu, ktorý pre nás prišiel pred našu školu a odviezol nás na dopravné ihrisko v Buzitke. Veľmi sme sa tešili z toho, čo nás čaká a aké dopravné prostriedky tam budú. Cestovali sme tam my, ešte vtedy druháci, a vtedajší tretiaci s pani učiteľkou Joklovou a Schlencovou.

     Po príchode nás privítala milá pani, ktorá nám vysvetlila čo tam budeme robiť. Ukázala nám kolobežky, odrážadlá a bicykle. Vysvetlila nám dopravné značky, ktoré sme už aj poznali a rozdelila nás. Každému pridelila dopravný prostriedok, ktorý sme si počas jazdenia so spolužiakmi vymieňali. V ten deň bolo veľké teplo. S radosťou sme na stroje nasadli a podľa pravidiel sme jazdili a jazdili až kým neprišiel čas konca. Niekoľkí spolužiaci však jazdili aj nebezpečne. Naučili sme sa veľa nových vecí o bezpečnosti na cestách a čo znamenajú dopravné značky, ktoré tam boli aj semafor. Na záver tohto dňa sme dostali diplomy, šťastní ale aj veľmi unavení sme znova nasadli do mikrobusu a cestovali späť do školy.

                                                                                                                                                     Lukáš Turic, ilustrácia: Ella Karlíková, 3.ročník

MALÉ DIVADELNÉ PREDSTAVENIE

    V mesiaci jún naše siedmačky K. Turošíková a K. Valentýniová zo 7. triedy pod vedením zastupujúcej učiteľky slovenčiny, p. Želmíry Palkovej pripravili pre našich škôlkarov krátke bábkové divadelné predstavenie. Všetky rekvizity si vyrobili svojpomocne. Divadelná „zložka“ v naše škole nie je bežnou záležitosťou. Najmä príprava hraného divadelného predstavenia je organizačne náročná, vyžaduje zanietenosť a najmä záujem zo strany hercov – žiakov. Preto im za toto spestrenie bežných všedných dní ďakujeme!

                                                                                                                                                                                                           Ľ.J.

PREDNÁŠKA O DROGOVEJ PROBLEMATIKE

    Veľmi zaujímavú prednášku (podľa rekcií samotných žiakov na nej) o problematike drog pripravilo dňa 29. novembra 2020 pre starších žiakov Základnej školy Komunitné centrum v Málinci. Aktivitu odborne viedol PhDr. et Mgr. Alexander Hariš, z Oddelenia poradenstva sociálneho vývinu a prevencie CPPPaP v Lučenci, ktorý pracuje s deťmi s takýmito problémami. Za cenné rady a skúsenosti ďakujeme, ako aj komunitnému centru za organizáciu akcie.

                                                                                                                                                                                                             Ľ.J.

BIELA PASTELKA

     V mesiaci september sa už tradične naša škola zapojila do humanitárnej akcie „Biela pastelka“, z ktorej výťažok pomáha nevidiacim a slabozrakým na Slovensku. Naša dedina, aj keď je chudobná, každý rok nejakou čiastkou pomôže. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili. Na diplome vidíte výsledok zbierky.

                                                                                                                                                                                                             Ľ.J