Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

13.02.2023 15:20
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Žiaci 6. ročníka sa zapojili do celoslovenskej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva. Cieľom súťaže je, aby žiaci prehĺbili svoj záujem k národným dejinám, k významným historickým medzníkom a k ich prepojenosti na aktuálne témy v spoločnosti. Vybrané štyri práce sa zamerali na tému počiatkov prvého písma na našom území a na obdobie života a panovania Svätopluka. Výsledky budú vyhlásené v apríli. Držíme im palce.