Úspešní žiaci v Matematickej olympiade (2023)

10.02.2023 17:59
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

Dňa 25. januára 2023 sa konalo okresné kolo olympiády z matematiky kategórie Z5. Žiaci piateho ročníka úspešne reprezentovali našu školu. Adam Jablonský a Marko Bakša z 5. A triedy obsadili 2. miesto. Martin Maslen a Filip Lehocký z 5. A triedy sa stali úspešnými riešiteľmi okresného kola. Všetkým srdečne blahoželáme k dosiahnutým úspechom.