Správna voľba povolania

08.02.2023 14:48
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Regionálna samospráva, ako najväčší zriaďovateľ stredných škôl, pripravila podujatie, na ktorom získali žiaci základných škôl, ich rodičia, ale aj výchovní poradcovia, riaditelia škôl i zástupcovia zamestnávateľov prehľad o aktuálnej ponuke stredných škôl.

Žiaci 9.A a 9.B triedy našej školy sa zúčastnili tohto podujatia na Strednej odbornej škole Ostrovského 1 v Košiciach 7.2.2023. Na jednom mieste videli a mohli si  porovnať smerovanie jednotlivých stredných škôl. Zároveň s prezentáciami sa uskutočnili aj workshopy so zástupcami škôl, úradov práce a zamestnávateľmi, na ktorých sa výchovní poradcovia základných škôl dozvedeli viac o prvkoch duálneho vzdelávania a jeho vývoji v danom regióne, o profilácii a možnosti štúdia na gymnáziách, potrebách zamestnávateľov v danom regióne.

Žiaci tak získali nové informácie o stredných školách, čo im pomôže pri výbere ďalšieho stredoškolského štúdia.

Fotogaléria k článku