O škole

26.01.2023 13:25
Šport

Autor : Andrea Domonkošová, Stredná športová škola Tr. SNP, Košice

Späť na úvod

Škola sa nachádza v mestskej časti Terasa. Navštevujú ju športovo nadaní žiaci zo Slovenska a z Ukrajiny. Jej cieľom je vytvorenie optimálnych podmienok pre všeobecné a odborné štúdium športovo talentovaných žiakov v štyroch študijných odboroch a výchova špičkových športovcov – budúcich profesionálnych športovcov, reprezentantov SR, trénerov. Škola zabezpečuje športovú prípravu v nasledovných športoch: atletika, hádzaná, gymnastika, futbal, plávanie, fitnes, športová streľba, zápasenie, vzpieranie, vodné pólo, basketbal, bedminton, stolný tenis, ľadový hokej, karate, volejbal, taekwondo. Je niekoľkonásobným držiteľom titulu „Škola roka“ za dosahovanie športových výsledkov v školských súťažiach a kolektívnym členom Olympijského klubu Košice.