III. kolo celomestskej dejepisnej súťaže

22.01.2023 11:37
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

V rámci III. kola celomestskej dejepisnej súťaže navštívili žiaci v mesiaci január Archív mesta Košice. Vypočuli si prednášku o význame archívov i to, aké písomné pamiatky uchováva Archív mesta Košice. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o najstarších listinách týkajúcich sa Košíc, aké výsady a prvenstvá získalo mesto v našich dejinách. Oboznámili sa s novými pojmami, videli rôzne pečate, spôsob ich upevnenia na listinu. V neposlednom rade nadobudli poznatky o vývoji erbu mesta Košice.