Mikulášska diskotéka

18.01.2023 09:58
Zo školy

Autor : Alžbeta Bukovčanová, ZŠ s MŠ J. S. Neresnického, Dobrá Niva

Späť na úvod

    V utorok 6.12. sa na našej škole konala akcia plná veselosti, pesničiek, zaujímavých súťaží, ktorú otvorila naša pani riaditeľka a prišiel aj známy hosť, ktorého majú radi nielen naši žiaci prvého stupňa, ale tešia sa naňho aj žiaci druhého stupňa a v neposlednom rade aj my, učitelia. Skúste uhádnuť kto to bol? Určite Vám napovie dátum 6.12. Bol to Mikuláš.

     Žiaci z Tanečného aerobiku si pripravili tanček, ktorý všetkým ukázali. Neskôr sme ho tancovali spoločne a zažili pri ňom veľa zábavy a smiechu. Tanečnice boli zladené a mali aj krásne mikulášske čiapky.

     Mali sme aj pána diskdžokeja, ktorý mal tiež mikulášsku čiapku. Jeho priezvisko korešponduje so zimným počasím a bolo veľmi príhodné....Vladimír Mráz - volaný svojou vnučkou - Lenkou Vigodovou Dedko Mráz, ako sa nám aj všetkým predstavil.

     Pani riaditeľka odovzdala deťom darčeky od sponzorov, deti sa veľmi potešili a s radosťou si ich rozbalili na druhý deň vo výchovných oddeleniach. Pre deti bola pripravená diskotéka, rôzne veselé mikulášske aktivity, všetko sprevádzal smiech a nadšenie, čo bolo potešením pre všetkých, ktorí sa na tejto akcii podieľali.

     S Mikulášom sa deti rozlúčili so želaním, aby o rok prišiel opäť medzi nás. Budeme teda dúfať, že nám Mikuláš toto želanie splní.


Pripravila: Ing. Michaela Gímešová

Fotogaléria k článku