Najkrajšie Vianoce sú, keď....

18.01.2023 09:58
Zo školy

Autor : Alžbeta Bukovčanová, ZŠ s MŠ J. S. Neresnického, Dobrá Niva

Späť na úvod

    Na vianočnú besiedku sme sa všetci veľmi tešili, pretože po minulé roky sa nemohla uskutočniť pre chorobu covid. S prípravami sme začali veľmi skoro. Plné ruky práce mali aj naše pani učiteľky, ale aj my, žiaci. Museli sme sa dohodnúť na téme, samotnom programe, výbere hudby, kostýmov a ďalších vecí. Zdá sa to byť ľahké, ale zabralo to veľmi veľa času. Nácviky sa veľakrát konali aj po vyučovaní. Nacvičovali sme každá trieda so svojou pani učiteľkou. Následne sme svoje číslo predviedli pred pani riaditeľkou v našej telocvični, ktorá to upravila tak, aby bola spokojnosť na všetkých stranách. Následne sme všetky triedy posledný deň nacvičovali v kultúrnom dome spolu s hudbou, kulisami a osvetlením.     

     Večer pred vystúpením sme sa stretli všetky triedy skôr už nachystaní, upravení a čakali sme na začatie. Dopadlo to nad naše očakávania. Z vystúpenia boli nadšení rodičia, starí rodičia, súrodenci, ale aj ostatní občania našej obce, ktorí sa prišli pozrieť a podporiť nás. Na záver sme si vychutnali veľký potlesk z hľadiska. Bol to veľmi neopísateľný pocit, ktorý určite potešil nielen nás, ale aj naše pani učiteľky.

     Pripravila Viktória Špániková

Fotogaléria k článku