Krabice plné lásky

18.01.2023 09:58
Zo školy

Autor : Alžbeta Bukovčanová, ZŠ s MŠ J. S. Neresnického, Dobrá Niva

Späť na úvod

    Aktivita, ktorá je známa po celom Slovensku, má svoju tradíciu aj v našej škole. Aj tento školský rok sa členovia Žiackeho parlamentu prostredníctvom webovej stránky školy obrátili na rodičov žiakov s prosbou o pomoc. Svojim spolužiakom sa prihovorili prostredníctvom školského rozhlasu i formou plagátov, ktoré vytvorili žiaci na digitálnom krúžku a ktoré rozniesli členovia ŽP do všetkých tried.

     Apelovali na sviatočnú, vianočnú atmosféru. Na to, že Vianoce sú nielen o dostávaní, ale i o dávaní. Aj tie najmenšie darčeky môžu vyčarovať úsmev na tvárach tých, ktorí žijú odtrhnutí od rodiny, alebo ktorí nemajú dostatok financií. Spoločným úsilím rodičov a žiakov sa vyzbieralo množstvo vecí, z ktorých bolo pripravených 42 krabíc a tašiek. Tieto smerovali do Domova sociálnych služieb "Nádej", Domova dôchodcov a Katolíckej charity v Krupine. A tu splnili svoju úlohu.


Pripravila Mgr. M. Kružliaková

Fotogaléria k článku