21. február– Medzinárodný deň materinského jazyka

17.01.2023 14:11
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

Ó, mojej matky reč je krásota, je milota, je rozkoš, láska svätá;

21. marec bol prehlásený na výročnej 30. konferencii UNESCO v novembri 1999 za Medzinárodný deň materinského jazyka (International Mother Language Day). Bol vyhlásený Generálnou konferenciou Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO). Dňa 16. mája 2009 Valné zhromaždenie OSN vo svojej rezolúcii vyzvalo členské štáty „podporovať zachovanie a ochranu všetkých jazykov používaných národmi sveta". Medzinárodný deň materinského jazyka si na podporu jazykovej a kultúrnej rozmanitosti a viacjazyčnosti pripomíname každý rok od roku 2000. Tento dátum sa spája s dňom, kedy v roku 1952 bengálski študenti demonštrovali v Dháke (v súčasnosti Bangladéš) za uznanie ich jazyka Bengálčiny, ako jedného z dvoch národných jazykov Pakistanu. Cieľom tohto dňa je pripomenutie, poznávanie a precvičovanie materinských jazykov po celom svete. Jazyky sú najsilnejšie nástroje na zachovanie a rozvoj nášho hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva. Všetky kroky na podporu šírenia materinského jazyka slúžia nielen k podpore jazykovej rozmanitosti a viacjazyčnému vzdelaniu, ale aj k rozvoju plnšieho povedomia o jazykových a kultúrnych tradíciách po celom svete a inšpirujú solidaritu založenú na porozumení, tolerancii a dialógu.

Materinský jazyk... uvedomujeme si v každodennom zhone význam tohto pojmu? Uvedomujeme si, že to bol prvý jazyk, ktorý sme počuli od svojej mamičky a prvý jazyk, ktorým sme sa naučili rozprávať. Áno, je dôležité poznať aj cudzie jazyky, je dôležité poznať kultúru iných národov... Ale predovšetkým by sme mali poznať ten svoj, najmilší, najsladší, najzrozumiteľnejší jazyk, ktorým jednoznačne vyjadríme, kde je náš domov, kde sú ľudia, na ktorých sa môžeme spoľahnúť, kde sme sami sebou. Nezabúdajme na krásnu spisovnú slovenčinu, nezabúdajme na slová, ktoré najkrajšie znejú práve v slovenskom jazyku.