Mesiac kníh 2023

17.01.2023 14:03
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

Marec sa už odpradávna spája nielen s príchodom jari, obdobia, kedy sa príroda opäť prebúdza k životu a kvitne v plnej svojej kráse, ale aj s neutíchajúcim zdrojom vedomostí a informácií, a síce s knihami.

Marec – prvý jarný mesiac, ktorý sa spája nielen s príchodom slnečných dní či prvých prác v záhradkách, ale i s odpočinkom v podobe čítania kníh. O tom, že marec je mesiacom kníh ste iste už počuli. Ale viete, prečo sa knihy spájajú práve s týmto mesiacom? Bolo to tak vždy? Hovorí vám niečo meno Matej Hrebenda? Ak vás zaujímajú odpovede na tieto otázky, nájdete ich práve v tomto článku.

“Nemáte radi knihy? Nebaví vás čítať? Dávate prednosť iným aktivitám či záľubám? Vedzte, že aj tento článok je určený aj zarytým odporcom čítaného slova.„ Kniha – poznáte toto slovo dobre? História kníh ide ruka v ruke s históriou prvých vyspelých civilizácií. Staroveká literatúra bola zdrojom predovšetkým náboženských presvedčení, názorov na vznik života či poučných príbehov. Od týchto čias sa pohľad na knihy a literatúru ako takú neustále menil. Knihy v sebe skrývali príbehy o láske, nenávisti, vojnách, trápeniach i radostiach knižných hrdinov. Prešli revolúciami viac ako 20.-tych storočí, stali sa nástrojom zrovnoprávnenia žien a dosiahli posuny od papyrusových zvitkov k slobodnej, súčasnej literatúre 21. storočia. Knihy – prečo si nájsť čas na ich čítanie? V minulosti knihy patrili do rúk len vzdelaným, vysoko postaveným ľudom (zvyčajne mužov). Neskôr sa pohľad na knihy výrazne zmenil; ženy i deti sa čoraz častejšie utiekali ku knihám a kniha sa tak stala predmetom, ktorý spájal ľudí rôznych vekových skupinách, bez ohľadu na pohlavie či politické názory. Deti nahlas čítali verše z kníh počas vyučovania, študenti živo diskutovali o prečítaných knihách. I dnes knihy ľudí spájajú (ale i rozdeľujú v diskusiách) prostredníctvom školskej výučby či čitateľských krúžkov.

Prečo sa stať vášnivým čitateľom kníh:

• Obohacujú slovnú zásobu a zlepšujú vyjadrovacie schopnosti čitateľov;

• Pozitívne ovplyvňujú psychické procesy – skvalitňujú myslenie a tým, že vyžadujú „ponorenie sa do deja“, môžu zlepšiť schopnosť sústredenia sa;

• Rozvíjajú fantáziu tvorivosť;

• Sú podnetné - nútia čitateľa rozmýšľať, polemizovať, hľadať odpovede a utvoriť si vlastné názory a spôsoby riešenia životných situácií;

• Slúžia ako jedna z foriem pasívneho oddychu, relaxu a odstránenia stresu.

Prečo je marec mesiacom kníh?

Tradícia, prečo marec dostal prívlastok mesiac kníh, tkvie v masovej akcii, ktorú iniciovalo Ministerstvo kultúry spolu so Zväzom československých spisovateľov, nakladateľmi či knižnými obchodmi v roku 1955. K myšlienke zvýšenia počtu čitateľov sa pripojili organizácie a občania, ktorí pravdepodobne na počesť ľudového básnika Mateja Hrebendu, za mesiac kníh zvolili marec. Tým vzdali úctu mesiacu, v ktorom sa narodil aj zomrel tento významný šíriteľ a milovník knižnej kultúry.

Či už patríte k verným „knihomoľom“ alebo ste príležitostný marcový čitateľ, nezabudnite, že knihy treba čítať s láskou!