Úlohy pre bystré hlavy

18.01.2023 09:58
Zábava

Autor : Alžbeta Bukovčanová, ZŠ s MŠ J. S. Neresnického, Dobrá Niva

Späť na úvod

Hádanky

A ) Skôr než mi pravú cenu znáš, s nádejou ma ukrývaš. Keď vyzvieš, čo zo mňa máš, už ma nepodržiavaš alebo zlosť na mňa máš. Čo som ?

B ) Za ktorými ľuďmi zostáva prázdno ?

C ) Má krajiny bez ľudí, rieky bez vody, mestá bez domov, hory bez stromov. Čo je to ?

D ) Kto má uši a nepočuje ? Čo je to ?

E ) Ach, ach, rozsypal sa hrach. A začnú ho zbierati, až keď bude svitati.

F ) Viac má zubov ako treba, ale nezje kúsok chleba. Čo je to ?


Objavte 6 skrytých mien. Štyri sú chlapčenské a dve dievčenské.

Moja mamka miluje parené buchty. Pre hmlu sa nič nedá vidieť. Tá nová firma rekonštruovala celý dom. Práve teraz stoja na brehu dvaja rybári. Vždy sme boli verní svojim ideálom. V záhrade nám rastú agát aj gaštan.


Prešmyčky

V každom riadku prehoďte písmenká tak, abyvzniklo jedno plnovýznamové slovo:

KOTVA CHRÁMU PLAVÁK BORILA PALMA BAHNO


Správne odpovede Hádanky: A) žreb B ) za zlodejmi C ) mapa D ) hrniec E ) mesiac a hviezdy F ) pílka Mená: Kamil, Dávid, Marek, Jana, Oliver, Agáta Prešmyčky:muchotrávka, plávka, robila, lampa, honba


Pripravila Mgr. I. Sklenková