Slovensko naše! 2023

13.01.2023 16:51
Zo školy

Autor : Ivana Matúšková, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

Slovensko moje krásne,

aj básnici o tebe písali krásne básne.

Si nádherná, prekrásna krajina,

moja rodná domovina.


Slovenský jazyk vetrom letí,

radi ho počúvajú všetky deti.

Mohutné štíty hôr,

keby sme o tebe milá krajina vedeli skôr.


Tatry symbolom tvojím sú,

babičky o nich mnoho povestí prednesú.

Na Slovensku domov majú,

na našich turistov sa usmievajú.


Slovensko naše, domovina moja,

hrdá som, že som rodáčka tvoja.

Históriu silnú máš,

tvojou kultúrou prenikáš.


Autor: Viktória Murínová, VIII.B