Červené stužky

28.12.2022 16:28
Zo školy

Autor : Mgr. Slavka Diničová, ZŠ s MŠ Ulič

Späť na úvod

Žiaci ZŠ s MŠ A. Duchnoviča sa 24.11.2022 zapojili do kampane boja proti AIDS Červené stužky. Červené stužky sú medzinárodným symbolom solidarity boja proti AIDS. Žiačky deviateho a ôsmeho ročníka pripravili červené stužky. Do kampane sa zapojili žiaci všetkých ročníkov a tiež aj všetci zamestnanci školy. Červené stužky vzbudili u žiakov zvedavosť a informácie získavali z rôznych zdrojov. Bola zhotovená nástenka na tému Červená stužka – symbol boja proti AIDS. Žiaci sa zapojili do výtvarnej súťaže a zhotovili veľký plagát. Týždeň nosili červené stužky na oblečení na viditeľnom mieste. Kampaň sa ukončila 1. decembra - Svetový deň boja proti AIDS.

Fotogaléria k článku