Poľovníci deťom 2022

16.12.2022 14:30
Zo školy

Autor : Michaela Kopeczová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

Je december a v prírode začala zima. Krajina vyzerá rozprávkovo a romanticky, pre divú zver je to najťažšie obdobie v roku. Zver si musí vyhrabávať potravu z pod snehu alebo obhrýzať kôru zo stromov. Poľovníci zvyknú však zver zakrmovať, aby im prežitie počas chladnej zimy uľahčili. V našom ŠKD sme 29. novembra 2022 mali popoludnie s poľovníkmi, ktorí predstavili svoju činnosť v zime. V zime sa pravidelne o lesnú zver starajú. Ukázali žiakom aké používajú poľovnícke zariadenia. Poučili žiakov ako sa v lesnom prostredí pohybovať a pomáhať prežiť drsné dni vtáctvu a zvieratám.   Ďakujeme za peknú prezentáciu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Predsedníčka osvetovej komisie pri Obvodnej poľovníckej komore v Rimavskej Sobote.  

Mgr. Kamila Astalošová