Lomihlav

14.12.2022 17:01
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Lomihlav je krajská matematická súťaž štvorčlenných družstiev žiakov 7. - 9. ročníka základných škôl a príslušných tried osemročných gymnázií, ktorú organizuje združenie Strom. Ich úlohou je správne vyriešiť čo najviac matematických úloh vo forme hádaniek a hlavolamov. Žiaci majú možnosť sa naučiť niečo nové zábavnou formou a porovnať svoje sily s ostatnými.

Tejto súťaže sa 9.12.2022 zúčastnili žiaci 8.A triedy Terézia Ferenczová, Matej Matkobiš, Ema Bogová a Linda Juhanová . Súťažilo 48 družstiev. Naši žiaci sa umiestnili na 17. – 18. mieste.

Srdečne blahoželáme!

Fotogaléria k článku