Pyžmiangy

13.12.2022 19:57
Zo školy

Autor : Katka Minarovská, Gymnázium Ivana Kupca, Komenského, Hlohovec

Späť na úvod

Dňa 23. septembra 2022 sa na našej škole uskutočnil pilotný ročník akcie s názvom ,,Pyžmiangy‘‘, ktorú inicioval Študentský parlament. Žiaci prišli do školy v pyžamách či županoch a tak si spríjemnili piatkové vyučovanie. Triedy Prima, Sekunda, Kvinta, Septima, 2.B a 3.B mali dokonca 100% účasť, všetci študenti týchto tried prišli oblečení v pyžame. Ďakujeme všetkým zapojeným za účasť a už teraz sa tešíme na ďalší ročník tejto zábavnej akcie.