Dejepisná olympiáda 2022

11.12.2022 12:09
Zo školy

Autor : Ivana Matúšková, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

5.12.2022 sa uskutočnilo školského kolo Dejepisnej olympiády. Olympiády sa zúčastnili žiaci 6. – 9. ročníka, spolu 14 žiakov. Žiaci boli veľmi dobre pripravení, za čo im patrí veľká pochvala. VYHODNOTENIE Kategória E (7. ročník) 1.miesto – Oliver Porubiak, VII.A 2. miesto – Daniela Hrabovská, VII.B Kategória D (8. ročník) 1.miesto – Matej Jacko, VIII.B 2. miesto – Adam Hloušek, VIII.B Kategória C (9. ročník) 1. miesto – Adrian Minich, IX.B Prví dvaja z každej kategórie postupujú na okresné kolo, ktoré sa bude konať 8.2.2022. Víťazom srdečne blahoželáme. Ďakujeme, že sa zapojili do súťaže a želáme im ďalšie skvelé úspechy.